Willemstad - Haarlem

Alternatieve Staande Mastroute van Willemstad naar Haarlem

Voor veel watersporters met een mast op de boot is de staande mast route om van Noord naar Zuid te varen de enige mogelijkheid, tenzij u over zee wilt varen en het weer een beetje meewerkt. Veelal wordt de route via Amsterdam gevaren, maar voor wie niet ´s nachts wil varen is Haarlem een goed alternatief. Maximale doorvaarthoogte is 33 meter. Allen genoemde bruggen zijn beweegbare bruggen.

Vaaratlas Staande mastroute
De staande-mastroute is voor (Noordzee) zeilers het alternatief voor de route over de Noordzee. De route loopt van het Haringvliet in de Delta naar Delfzijl aan de Dollard en vice versa. Een verrassend perspectief voor wie binnenwateren al lang ontgroeid is. De hele route is in deze atlas in kaart gebracht op basis van de bestaande ANWB Waterkaarten. Voor het gemak vind u de bedieningstijden en de uitgebreide voorzieningen in de jachthavens direct op de kaartbladen. We hebben de totale route in vier delen verdeeld, waarbij het kaartbeeld wordt gevolgd door de routebeschrijving van de vaarwateren en de plaatsen aan de route.
Link: | Wateratlas Staande Mastroute |
 
Het boek Staande mastroute
In het boek Met staande mast door Nederland  beschrijft Frank Koorneef het verrassende en avontuurlijke vaargebied voor zeilschepen met staande mast. Voor menig zeiler die over de Nederlandse binnenwateren vaart gaat een wereld open. Nederland biedt namelijk ongekende mogelijkheden op besloten binnenwater. Overal kun je komen met je zeilschip, van de Friese meren tot grote delen van de benedenrivieren, van het plassengebied rond de Kaag tot de Kop van Overijssel, zelfs in een groot aantal steden. Met staande mast door Nederland is het perfecte boek voor zeilers di eens wat anders dan de zee willen. Dit boek is een zeer handig hulpmiddel met veel tips en beschrijvingen van de route.
Link: | naar webshop |

Staande Mast Route van Willemstad naar het Noordzeekanaal via Haarlem
Deze route is uitstekend te bevaren als u wat geduld heeft en de tocht als een pleziervaart beschouwd. Veel bruggen zonder doorvaarthoogte beperkingen, maar ook diverse knelpunten zoals spoorbruggen en bruggen van snelwegen. We zijn vertrokken om ca 8.30 uur uit Willemstad om tijdig bij de Spoorbrug in Dordrecht te zijn en hadden wat stroom tegen op de Dordtse Kil. | Jachthaven Willemstad |

Vertrek Willemstad
Vanuit de jachthaven in Willemstad vaart u het Haringvliet op, richting het oosten. Houdt u vooral stuurboordswal want er is veel scheepvaartverkeer en de waterpolitie deelt graag bekeuringen uit. Er ligt naast de hoofdroute een sportroute met voldoende diepgang, aan stuurboord gemarkeerd door kleine groen/witte paaltjes. Voor de Sassenplaat bij de boei HD 31 kunt u oversteken, in een haakse lijn, pas op voor het beroepsverkeer!

Dordtse Kil
Voor de Moerdijkbrug vaar u de Dordtse Kil op, weer oversteken in een haakse lijn, hier kunt u stroom verwachten en veel scheepvaartverkeer, houdt u daarom zoveel mogelijk stuurboordswal, daar is voldoende diepgang. Aan het eind van de Dordtse Kil vaart u de Oude Maas op richting Dordrecht (stuurboord).

Spoorbrug Dordrecht
Het eerste knelpunt op de route is de Spoorbrug in Dordrecht (hefbrug - vaste doorvaarhoogte tot 10 meter). Deze draait zeer beperkt: van april tot november alleen op de oneven uren om 16 minuten over. Aan de noordzijde zijn wachtsteigers, aan zuidzijde een houten wal met bolders. Het verkeer gaat bij brugopening tegelijk, houdt daarom stuurboord aan. Direct na de spoorbrug is ook een verkeersbrug, deze draaien tegelijk.
Na de doorvaart zijn twee jachthavens aan stuurboordzijde, zie | overzicht bezochte jachthavens | Als u doorvaart langs de stadsrand van Dordrecht passeert u een bunkerboot waar u kunt tanken. Vervolgens draait u aan het einde van de oude stadsrand naar bakboord, De Noord op. Denk om het scheepvaartverkeer. In Dordrecht zijn ook enkele jachthavens. Zie | Jachthaven Dordrecht |

De Noord
Als u de Noord opvaart kunt u ook een binnenweg nemen: na 200 meter draait u de aftakking aan bakboord in, deze route voert u langs oude scheepswerfsloperijen en is iets korter. Vervolgens komt u bij de Verkeersbrug Alblasserdam (vaste doorvaarthoogte 12 meter).

Bedieningstijden Alblasserdamsebrug marifoon VHF-22
April t/m mei en september t/m oktober: 07.45, 10.15, 11.45, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 za., zo. en feestdagen:  07.15, 07.45, 10.15, 11.45, 12.15, 14.15, 16.15,  18.15, 20.15, 21.15

Juni t/m augustus : 07.15, 07.45, 10.15,  11.45, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 21.15 za., zo. en feestdagen:  09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.15, 20.15, 21.15

Vervolgens vaart u door tot een grote driesprong en draait u naar bakboord. Na het passeren van enkele grote scheepswerven draait u voor de Van Brienenoordbrug naar stuurboord richting Hollandse IJssel.

 

Hollandse IJssel
Vrij kort na het opvaren van de Hollandse IJssel komt u bij de Algerabrug met sluis (vaste doorvaarthoogte 8,5 meter) Grotere schepen moeten via de sluis die openstaat. De brug draait van 9 – 16 uur en van 18.30 toto 20 uur. Op zaterdag van 6 tot 20 uur. In principe draait de brug om 20 minuten over. Wachtsteigers zijn aan beide zijden van de brug aanwezig. Vervolgens vaart u verder de Hollandse IJssel op richting Gouda en u passeert Krimpen aan de IJssel, Ouderkerk aan de IJssel. Blijf wel binnen de betonning, aan de kan kan het plaatselijk zeer ondiep zijn.

Gouda – knelpunt met spoorbrug
Vanaf het zuiden komt u eerst bij de Julianasluis. Deze sluis draait bijna iedere dag tot 22.00 uur continu en enkele dagen zelfs langer. Aan beide zijden zijn wachtsteigers.

Vrij kort na de sluis komt u bij de spoorbrug in Gouda (vaste doorvaarthoogte 7 meter), een groot knelpunt. De brug draait slechts om 06.13, 13.13 en 21.43 uur. Op zondag om 12.13, 14.13 en 21.13 uur. In de maanden juni, juli en augustus ook om 10.13 uur. Een lastige keuze: gaat u Gouda naar binnen of wilt u zo snel mogelijk door. Gouda is een leuke alternatief voor een overnachting | Zie bezochte jachthavens |, maar dan haalt u de volgende dag niet de spoorbrug bij Leegwater richting Haarlem. U kunt Gouda niet voor 06.00 uur verlaten, dan haalt u de eerste opening van de spoorbrug niet meer. U kunt ook kiezen om aan de wachtsteiger voor de spoorbrug te gaan liggen. U kunt vanaf de steigers ook te voet naar Gouda (20- 25 minuten lopen)

Gouwekanaal
Na de Spoorbrug bij Gouda vaart u op het Gouwekanaal en passeert u een serie bruggen: Coenecoopbrug (VH 4,3 meter), de hefbrug Waddinxveen (VH 2,5 meter), de Hefbrug Boskoop (H 2,5 meter), de Spoorbrug en de hefbrug bij Gousluis (VH 1,5 meter). Al deze bruggen draaien doorlopend van 06.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 06.00 tot 18.00 uur, op zondag van 10.00-18.00 uur

Alphen aan de Rijn
Na de hefbrug bij Gousluis vaart u bij de kruising bakboord uit, richting Alphen aan de Rijn. Ook hier (weer) veel bruggen. De eerste is de Swaenswijkbrug (VH 2,5 meter), de Alphensebrug (VH 1,9 meter), de Koningin Julianabrug (VH 4,4 meter) en de Albert Schweitzerbrug (VH 5,5 meter). Deze bruggen worden bediend van 06 tot 24 uur, op zaterdag tot 18 uur en op zondag van 10 – 18 uur. Vaak wordt gewacht op meerdere jachten, daarna gaat de bediening snel. In Alphen zijn enkele aanlegplaatsen om boodschappen te doen.

Via Braasemermeer richting Amsterdam
Direct na de Albert Schweitzerbrug neemt u de eerste afslag aan stuurboord, richting Amsterdam. Hierna vaart u op het Heimans- en Woudwetering richting het Braasemermeer, waar u misschien wat kunt zeilen. Eerst dient u de Molenaarsbrug te passeren (VH 4,5 meter). Daarna komt de Woubrugse brug (VH 2,5 meter) Bediening van 06 – 24 uur, op zaterdag tot 18 uur en op zondag van 10 – 18 uur. Na het Braasemermeer komt u in Oude Wetering waar u even moet oppassen voor de veerpont.

Amsterdam of Haarlem
Aan het eind van het water draait u naar bakboord voor richting Haarlem, naar stuurboord richting Amsterdam. Deze beschrijving kiest voor Haarlem, dus bakboord.

Oude Wetering
Hier komt u bij de brug naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De Weteringebrug (VH 2,6 meter) draait van 06 tot 22 uur, op zaterdag van 7 – 21 uur en op zondag van 8 – 21 uur. Hiernaa komt u op de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Dit is een vrij smal vaarwater met veel pleziervaart. De Meerbrug in Nieuwe Wetering is een draaibrug met een vaste doorvaarthoogte van slechts 70 centimeter en draait van 06 tot 22 uur, op zaterdag van 7 – 21 uur en op zondag van 8 – 21 uur. Vrij kort na de brug is een leuk restaurantje met terras waar u aan kunt leggen voor een hapje of drankje. We konden met een diepgang van 1,95 nét aan de kant komen. Vervolgens vaart u door naar Leeghwater en Buitenkaag waar u een veerpontje passeert. U volgt het kanaal en komt bij het volgende knelpunt:

Knelpunt Spoorbrug en Brug A4 bij Leeghwater (Kaagdorp)
Dit is een echt knelpunt als u in de middag daar bent. De Spoorbrug en de A44 brug bij Sassenheim hebben een maximale doorvaarthoogte van 4,4 meter. De bedieningstijden zijn: 6.58, 12.28, 12.58, 13.28, 18.28, 18.58 en 19.28 uur. Op zaterdag 8.28, 8.58, 9.28, 11.58, 12.28, 16.58, 17.28 en 17.58 uur. Op zondag 8.28, 8.58, 11.28, 12.28, 16.58, 17.28 en 17.58 uur.

Zoals u ziet aan bovengenoemde tijden is dit echt een knelpunt. Vertrekkende vanuit Gouda met de Spoorbrug van 10.13 uur is het niet mogelijk om de Spoorbrug bij Kaagdorp te halen. Dit betekent wachten tot 18.28 uur. Gelukkig liggen er wachtsteigers aan beide zijden, maar het blijft een lastig iets. U kunt ook bij Gouda buiten blijven liggen voor de spoorbrug en vertrekken om 06.13 uur, maar dat is wel erg vroeg voor pleziervaart.
We zijn vertrokken om 10.13 uur in Gouda en we waren om ca 15.30 uur bij de brug nadat we een uurtje op het terras hebben gezeten bij Nieuwe Wetering. Gelukkig was het mooi weer…

Na de lange wachttijd bij de Spoorbrug vervolgen we de tocht richting Haarlem. De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is een lange. Na de Spoorbrug passeert u Lisse. Met de Lisserbrug (VH 1,0 meter), bediening van 06 – 17 en van 17.30 tot 22 uur. Vervolgens vaart u naar de Elsbroekerbrug (VH 3,0 meter) die van 06 – 22 uur bediend wordt, op zaterdag tot 17 uur en op zondag van 9 – 12 en van 16 – 18 uur.

Hillegom
Hillegom is de volgende plaats, daar passeert u de Hillegommerbrug (VH 1,1 meter) bediening van 8.30 tot 22 uur, zaterdag van 9 – 17 uur en zondag van 9.30 – 11.30 en van 15.30 – 18.30 uur. Daarna komt de Bennebroekerbrug (VH 1,05 meter) bedieningstijden 6- 22 uur, zaterdag van 9 – 17 uur en op zondag van 9.30 – 11.30 en van 15.30 – 18.30 uur. Haarlem komt in zicht…

Haarlem
Haarlem is voor vrijwel iedere watersporter het einde van de dag. Haarlem kent 9 bruggen en in de binnenstad kunt u prima overnachten of iets langer blijven. | zie bezochte jachthavens |Het begint vanuit het zuiden komend allemaal net de Cruquisbrug (VH 2,7 meter) bediening van 6 – 22 uur, zaterdag en zondag van 9 – 22 uur. Pas op dat u na de Cruquisbrug direct de afslag bakboord neemt anders gaat het fout en loopt u vast. U vaart het Zuider Buiten op langs de woonschepen, aan het eind net voor de Schouwbroekerbrug ligt aan bakboord een jachthaven met voldoende diepgang, maar het centrum van Haarlem lonkt. Over de Spaarne bereikt u de Schouwbroekerbrug (VH 4,3 meter), die geeft toegang tot Haarlem. Alle bruggen in Haarlem draaien van 9 – 16 en van 18 – 21 uur. Op zaterdag en zondag van 08 tot 21 uur. U vaart in principe in konvooi, dus het kan even wachten zijn als u direct wilt doorvaren, maar het gaat allemaal voorspoedig.

Spaarndam
Na het verlaten van Haarlem gaat u richting Spaarndam, waar de Rijnlandsluis op u wacht. Het is een vrij smalle sluis die zwaar in verbouw zit (2009). U dient hier € 3,50 sluisgeld te betalen in het kantoortje aan de wal. Bedieningstijden van 05.30 – 21.30 uur op zaterdag tot 20 uur en zondags van 08.30 - 11.30 en van 16 – 21 uur.

Knelpunt Zijkanaal C
Het laatste knelpunt komt in zicht. Vrij kort na de sluis van Spaarndam komt de brug Rijksweg A9 (VH 6,8 meter) over het Zijkanaal C in zicht. Bedieningstijden slechts enkele keren per dag. Dagelijks van 05 – 06, 12 – 13 , 19.30 – 20.30 uur. Op zaterdag van 08.30 – 09.30, 12 – 13 en 16.45 tot 17.15 uur, op zondag van 08.15 tot 09.30, 17.30 – 17.40 en van 20 – 20,15 uur.De bedieningstijden sluiten niet erg fraai aan op de vertrektijden van de konvooien in Haarlem. Wachten is niet altijd leuk en zeker niet bij deze brug, vrijwel geen ruimte om aan te leggen ( maximaal 2 boten) en dat is het. Slechte zaak van Rijkswaterstaat.

Kort na de Brug Rijksweg A9 passeert u de jachthaven van watersportvereniging IJmond, met voldoende plaats voor alle schepen. Zie |bezochte Jachthavens |

De bevrijding
Na de Brug Rijksweg A9 komt nog één brug. De brug Buitenhuizen over Zijkanaal C (VH 6,0 meter) draait van 05 – 23 uur. Hierna bent u op het Noordzeekanaal van IJmuiden naar Amsterdam, het voelt als een bevrijding…

Advertentie

Trefwoorden

staande_mastroutes 

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Verrekijkers

  Diverse uitvoeringen
  vanaf  129,-

   

  Beveilig uw boot

  GPS tracker zonder vaste
  kosten of simkaart!

   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2021
  Nu leverbaar

   

  Nieuw verschenen

   

  Duitsland
  Kaarten en boeken


   

  Kaartenset België

   

  Vaarkaarten Frankrijk

Ook te volgen via