Lauwersmeer - Leeuwarden

Staande Mastroute van het Lauwersmeer naar Leeuwarden

De provincie Groningen mag dan trots zijn op de landschappelijke schoonheid van het Reitdiep de vaarroute via het Dokkumer Grootdiep en de Dokkumer Ee zijn parelen in de kroon van Friesland. Voor wie de Staande Mastroute voor het eerst vaart zal dit deel een ware belevenis zijn. Ook al wordt deze route in de zomer redelijk druk bevaren toch gaat er ongekende rust van uit die u zelfs terug vindt in de klein pittoreske Friese dorpen en steden langs het vaarwater.

Vaaratlas Staande mastroute
De staande-mastroute is voor (Noordzee) zeilers het alternatief voor de route over de Noordzee. De route loopt van het Haringvliet in de Delta naar Delfzijl aan de Dollard en vice versa. Een verrassend perspectief voor wie binnenwateren al lang ontgroeid is. De hele route is in deze atlas in kaart gebracht op basis van de bestaande ANWB Waterkaarten. Voor het gemak vind u de bedieningstijden en de uitgebreide voorzieningen in de jachthavens direct op de kaartbladen. We hebben de totale route in vier delen verdeeld, waarbij het kaartbeeld wordt gevolgd door de routebeschrijving van de vaarwateren en de plaatsen aan de route.
Link: | Wateratlas Staande Mastroute |
 
Het boek Staande mastroute
In het boek Met staande mast door Nederland  beschrijft Frank Koorneef het verrassende en avontuurlijke vaargebied voor zeilschepen met staande mast. Voor menig zeiler die over de Nederlandse binnenwateren vaart gaat een wereld open. Nederland biedt namelijk ongekende mogelijkheden op besloten binnenwater. Overal kun je komen met je zeilschip, van de Friese meren tot grote delen van de benedenrivieren, van het plassengebied rond de Kaag tot de Kop van Overijssel, zelfs in een groot aantal steden. Met staande mast door Nederland is het perfecte boek voor zeilers di eens wat anders dan de zee willen. Dit boek is een zeer handig hulpmiddel met veel tips en beschrijvingen van de route.
Link: | naar webshop |

Nautische aanwijzing

Met het dichtgaan van de sluisdeuren van de Willem Lorésluis ligt het Lauwersmeer achter u. Maar er is nog wel verbinding met het Lauwersmeer en wel via de naastgelegen spuisluizen. Indien via deze spuisluizen water wordt doorgelaten naar het Lauwersmeer kan er in het Dokkumer Grootdiep en de Dokkumer Ee een sterke stroom staan in oostelijke richting. De diepgang in deze vaarwateren is maximaal 1,95 mtr. t.o.v. het streefpeil (- 52 NAP).  Maak dus niet de fout om de maximale kaartdiepe aan te houden, b.v. 2,30 mtr., als maximale diepgang. Dit kan veel problemen veroorzaken, van vastlopers, weigeringen om door de sluis te worden gelaten tot zelfs een proces-verbaal. Het is dan ook onjuist dat sommige beschrijvingen van de Staande Mastroute  een maximum diepgang aangeven van 2,10 mtr. Delen van de oevers zijn sterk afgekalfd en u moet soms uit het midvaarwater gaan om niet vast te lopen. Voor een actuele waterstand op beide vaarwateren kunt u contact opnemen met de waterstandmelder te Dokkum tel. 0519 220666 er kan nu ook een SMS gestuurd worden met als tekst info naar 0646081383. U krijgt dan een waterstand te horen t.o.v. NAP. Ook vermeld men of er een stroming staat in de richting van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Kaarten en boekwerken gaan vaak uit van het FZP ( Fries Zomer Peil) dit referentievlak ligt -/- 66 cm. beneden NAP. Alhoewel de vaarsnelheid max. 9 km is, is het voor diepstekende schepen belangrijk om de diepte goed in de gaten te houden. Een forse vastloper is niet leuk voor bemanning en schip.

Vaarsnelheid

Voor dit deel van de Staande mastroute is de maximum snelheid 9 km/u of 4,8 kn/u.

Brug- en sluisbediening Dokkumer Nieuwe Zijlen

1 april-1 juni en 1 sept-1 nov
dagelijks
9.00 t/m 19.00 uur
zon- en feestdagen
9.00 t/m 19.00 uur
1 juni-1 sept
dagelijks
9.00 t/m 20.00 uur
zon- en feestdagen
9.00 t/m 20.00 uur
1 nov-1 april
maandag t/m zaterdag
op verzoek(1)
9.00 t/m 17.00 uur
 
1 november-1 april
zon- en feestdagen
gesloten
 
 

(1) Bediening op verzoek 2 uur voor passage. Aanvragen via tel. 058 2925888 maandag t/m/ vrijdag van 8.00 t/m 16.00 uur

Na de sluis bij Dokkumer Nieuwe Zeilen volgt snel de brug bij Engwierum. Deze brug wordt op afstand bediend vanaf de sluis en heeft de zelfde bedieningstijden.

Dokkumer Grootdiep

Na Engwierum komt u nog twee bruggen tegen tot Dokkum. Als eerste de Ir. D.F. Woudabrug die vanaf de tweede brug, de Schreiersbrug in de rondweg van Dokkum, wordt bediend.

Dokkum

Voordat u Dokkum binnenvaart moet er sterk bakboord worden gehouden om zo de Staande Mastroute te blijven volgen. Nu komt de Woudpoortbrug in zicht. Voor wie besluit om niet verder te varen en een nacht in Dokkum wilDokkum Zuider- en Baantje Bolwerken doorbrengen is er een lange steiger tot aan de brug beschikbaar waar de diepgang voldoende is. Niet diepstekende schepen kunnen ook een ligplaats vinden na de Woudpoortsbrug aan de wallen van Zuider- en Baantje Bolwerken voor de Altenabrêge, alsmede in de Dokkumerbinnenhaven (Groot- en Kleindiep). Bij deze brug wordt ook het eerste bruggeld gevraagd. € 5,00 voor de doorvaart vanaf de Ir. D.F. Woudabrug in Ee en de 4 bruggen in Dokkum. De laatste brug in de Dokkum, de Eebrug, kent een smalle toegang en een minimale diepgang. Let ook op de stroom die, bij het spuien in Dokkumer Nieuwe Zijlen, hier kan staan.

Het voorzieningenniveau in Dokkum heeft in 2014 en 2015 een behoorlijke facelift gekregen met o.a. extra stroom en waterpunten, oplaadpunten, vuilwatersysteem en een nieuw toiletgebouw.

Bedieningstijden Dokkum

1 april- 1 juni dagelijks 9.00 t/m 12.00, 13.00 t/m 16.15, 17.15 t/m 19.00, 19.00 t/m 19.00
1 juni-1 september dagelijks 9.00 t/m 12.00, 13.00 t/m 16.15, 17.15 t/m 20.00 uur
1 november-1 april maandag t/m zaterdag 9.00 t/m 17.00
alleen op aanvraag
058 2925888
1 november-1 april zon. en feestdagen gesloten

Burdaard

Na Dokkum gaat u richting Burdaard via de Dokkumer Ee. Halverwege passeert u de Klaarkampsterbrug. Aan beide zijden van de brug bevinden zich aanlegplaatsen om e.v. de nacht door te brengen voor het geval de brug pas de volgende dag weer wordt bediend. Burdaard heeft 2 bruggen en 1 bruggenwachter. Op de Burdaardbrug wordt € 2,50 bruggeld geheven. Nadat u de brug bent gepasseerd komt de bruggenwachter op de fiets langs het water rijden om de Van Steenhuizenbrug te bedienen. Daarna verlaat u het dorp weer. Wanneer u weet dat Leeuwarden niet meer haalbaar voor deze vaardag is, kan de kademuur achter de Van Steenhuizenbrug een uitstekende plaats zijn om de nacht door te brengen. Het biedt u de mogelijkheid om vroeg in de ochtend af te varen naar Leeuwarden om met de eerst brugbediening door Leeuwarden te varen.

Bedieningstijden Burdaard en Klaarkampsterbrug

1 april- 1 juni

dagelijks

 9.00   t/m 12.00, 13.00 t/m 16.15, 17.15 t/m 19.00 uur

1 juni-1 september

 

dagelijks

9.00 t/m 12.00,
13.00 t/m 16.15, 17.15 t/m 20.00 uur

1 november-1 april

maandag t/m zaterdag

07.00 t/m 17.00
alleen op aanvraag
058 2925888

1 november-1 april

zon. en feestdagen

gesloten

Leeuwarden

Ook Leeuwarden, net als Dokkum, kent een Eebrug. Het is de eerste brug die toegang geeft tot de stad. Hier wordt € 6,50 bruggeld geheven voor de doorvaart van de stad Leeuwarden. Tot en met aan de Slauwerhofbrug volgen er nog 6 bruggen. Daarna moet u een keuze maken of u naar Harlingen gaat of richting Lemmer via Grou. Deze beide mogelijkheden worden apart beschreven. Voor u de stad verlaat vaart u door de Noorderbrug via de Noorderstadsgracht en de Vrouwenpoortsbrug naar de Westerstadsgracht. In deze twee grachten zijn aan weerszijde vele ligplaatsen maar de diepgang is vaak beperkt tot 1,70 mtr. Diepstekende schepen vinden vaak een plaats tussen de Vrouwenpoortsbrug en de Verlaatsbrug. Nog een waarschuwing en die geld voor de gehele Staande Mastroute: In gebieden met veel grote bomen, zoals de Leeuwardergrachten is het niet alleen vooruit kijken of naar de dieptemeter kijken. Kijk ook naar boven of u niet met uw mast vast komt te zitten in de takken van de overhangende bomen. De schade aan eenmasttopinstrument kan fors oplopen.

Bedieningstijden Leeuwarden

1 april- 1 november
maandag t/m vrijdag
9.00 t/m 16.00, 18.00 t/m 19.00 uur
juni, juli en aug
9.00 t/m 16.00,
18.00 t/m 20.00 uur
1 april- 1 november
zaterdag
9.00-12.00 13.00-16.15 17.15-19.00 uur
juni, juli en aug
9.00-12.00 13.00-16.15 17.15-20.00 uur
1 november- 1 april
alleen op aanvraag 058 2925888
maandag t/m vrijdag
9.00 t/m 17.00
zaterdag

zondag
9.00 t/m 17.00 uur

geen bediening

De Slauerhoffbrug

Wanneer u Leeuwarden uitvaart moet alleen nog de Slauerhoffbrug worden gepasseerd. De bediening geschiedt op afstand en deze is bereikbaar op VHF kan. 22 of tel. 058 2120968. Na deze brug komt u voor de keuze te staan om of de Staande Mastroute te volgen naar Harlingen of naar Lemmer. De beide mogelijkheden worden beschreven in een apart hoofdstuk.

Bedieningstijden Slauerhoffbrug

1 november -1 april
maandag t/m vrijdag
6.00 t/m 7.30 (1)
9.00 t/m 12.00
13.00 t/m 16.00  18.00 t/m 20.00(1)
zaterdag
 
 
zon- en feestdagen
9.00 t/m 17.00 uur


GESLOTEN
1 april- 1 november
maandag t/m vrijdag
9.00 t/m 16.00 
18.00 t/m 19.00
zaterdag


zon- en feestdagen
7.00 t/m 12.00 uur
13.00-16.15 uur
 17.15-19.00 uur
9.00 t/m 12.00, 13.00 t/m 16.15, 17.15 t/m 19.00 uur
1 november- 1 april
15 november- 15 maart op zaterdag alleen op afroep VHF kan. 22 of tel. 058 2120968
maandag t/m vrijdag
9.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00 (1) 18.00 t/m 20.00 (2)
zaterdag
 
 
 

zon- en feestdagen
6.00 t/m 7.00 (2),
7.00 t/m 18.00, 18,00 t/m 19.00 (2) uur

geen bediening
 

(1) Al deze bedieningstijden zijn alleen voor de beroepsvaart.
(2) Bediening alleen op afroep 058 2120968

Advertentie

Trefwoorden

staande_mastroutes 

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Verrekijkers

  Diverse uitvoeringen
  vanaf  129,-

   

  Beveilig uw boot

  GPS tracker zonder vaste
  kosten of simkaart!

   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2021
  Nu leverbaar

   

  Nieuw verschenen

   

  Duitsland
  Kaarten en boeken


   

  Kaartenset België

   

  Vaarkaarten Frankrijk

Ook te volgen via