Vaarbewijs en examen

Vaarbewijs watersport

Als u als watersporter met een boot wilt gaan varen die sneller kan varen als 20 kilometer per uur of indien de boot langer is dan 15 meter dan dient de bestuurder een vaarbewijs te bezitten. Deze regel geldt ook voor waterscooters en jetski’s.

Ter illustratie: een rubberboot met een buitenboordmotor van 5 PK kan al snel meer dan 20 kilometer per uur gaan varen en dan is een vaarbewijs verplicht. Daarnaast is het niet bepalend hoe hard u vaart maar hoe snel de boot kan varen. Als bij controle wordt geconstateerd dat u een vaarbewijs had moeten bezitten en u heeft geen vaarbewijs dan volgt een boete van 550 euro!

Klein Vaarbewijs 1

In Nederland kent men twee soorten vaarbewijzen. De eenvoudigste vorm is het Klein Vaarbewijs 1. Daarmee mag u varen op alle rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn vaarbewijs 1 gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Nadat u met succes het examen heeft afgelegd ontvangt u het Klein Vaarbewijs 1 in creditcardformaat, dit dient u altijd onder handbereik te hebben als u gaat varen. Het klein Vaarbewijs 1 is tevens het internationaal Vaarbewijs for inland waters (ICC). Hiermee bent u ook gerechtigd om in het buitenland op de binnenwateren te varen.

Examenonderdelen Klein Vaarbewijs I
Het examen voor het getuigschrift ter verkrijging van het Klein Vaarbewijs I omvat de volgende onderdelen:
Wettelijke bepalingen Klein Vaarbewijs 1
1. Het Binnenvaartpolitiereglement
2. Het Rijnvaartpolitiereglement
3. De Binnenschepenwet
4. Het Wetboek van Koophandel en boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
5. Scheepvaartreglement voor het kanaal ven Gent naar Ternneuzen
6. De behandeling van de voortstuwingswerktuigen
7. De veiligheidsmaatregelen
8. De vaarwegen, de omstandigheden van het vaarwater
9. Elementaire meteorologie
10. Theoretische kennis van het varen en manoeuvreren
11. Bijzondere omstandigheden

Klein Vaarbewijs 2

Het Klein Vaarbewijs 2 is een uitbreiding van deel 1. Met het Klein Vaarbewijs 2 mag u naast de wateren voor deel 1 ook varen op de Eems en de Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer, de Westerschelde en de Oosterschelde. Indien u het Klein Vaarbewijs 2 wilt halen dient u eerst met goed gevolg het examen Vaarbewijs 1 te doorlopen.

Het vaarbewijs is tegenwoordig onbeperkt geldig, ongeacht uw leeftijd. Het vaarbewijs wordt afgegeven aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar kunt al wel het examen halen, maar u krijgt dan niet direct het vaarbewijs meer een certificaat die u op 18-jarige leeftijd kunt omruilen voor een Vaarbewijs. Tot de 18 jarige leeftijd mag u niet varen ook al beschikt u over het certificaat.

Nadat u met succes het examen heeft afgelegd ontvangt u het Klein Vaarbewijs 2 in creditcardformaat, dit dient u altijd onder handbereik te hebben als u gaat varen. Het Klein Vaarbewijs 2 is tevens het internationaal Vaarbewijs for inland and coastal waters (ICC). Hiermee bent u ook gerechtigd om in het buitenland te varen.

Wettelijke bepalingen Klein Vaarbewijs 2
Het examen voor het getuigschrift ter verkrijging van het Klein Vaarbewijs II omvat de onder Klein Vaarbewijs I genoemde onderdelen uitgebreid met:
• De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de Westerschelde, de Eems en de Dollard
• Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972
• Scheepvaartreglement Westerschelde 1990
• Scheepvaartreglement Eemsmond
• Nautische bescheiden
• Koers- en plaatsbepaling
• Kennis van de werking, mogelijkheden en beperkingen van GPS
• Meteorologie

Thuis studeren met een cursusboek

In onze webshop vindt u het cursusboek van de ANWB, waarmee u thuis uw examen kunt voorbereiden. Deze uitgave van het Cursusboek Klein Vaarbewijs I + II is geheel herzien en sluit aan op actuele wetgeving. Het bevat de uitgebreide theorie voor het vaarbewijsexamen, voorzien van foto’s en illustraties en oefenexamens.

Link:ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs 1 en 2 | 

 

Examen vaarbewijs via een beeldscherm

Tegenwoordig worden examens voor het vaarbewijs via een PC afgenomen. In principe kunt u iedere dag examen doen bij de VAMEX in Nieuwegein, Hoofddorp, Dordrecht en Zwolle. Het examen kan worden afgenomen op elke werkdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur. U krijgt direct na afloop van het examen uitslag.

Aanmelden voor het examen vaarbewijs
Via onderstaande link kunt u zelf de gewenste locatie, datum en tijd invullen en zo een examenplek vastleggen. Daarbij kunt u ook zien hoeveel plaatsten nog vrij zijn. Tussen het moment van reserveren en de examendatum zit altijd minimaal 7 dagen.
| inschrijven |

Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u via uw mailadres een voorlopige bevestiging van uw reservering. Binnen enkele dagen ontvangt u via de post een bevestigingsbrief met de gegevens van de door u gekozen locatie, routebeschrijving en wat u mee moet nemen naar het examen.
Inschrijven voor beeldschermexamen

Kosten van het examen
Klein Vaarbewijs I € 42,-
Klein Vaarbewijs II € 50,-
Klein Vaarbewijs I+II 70,-
 

Vaarbewijs- en Marifoonexamens CV
Examensecretariaat
Postbus 876
2700 AW Zoetermeer
Telefoon: 088 456 4567
E-mail: info@vamex.nl
www.vamex.nl

 

Advertentie

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Verrekijkers

  Diverse uitvoeringen
  vanaf  129,-

   

  Beveilig uw boot

  GPS tracker zonder vaste
  kosten of simkaart!

   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2021
  Nu leverbaar

   

  Nieuw verschenen

   

  Duitsland
  Kaarten en boeken


   

  Kaartenset België

   

  Vaarkaarten Frankrijk

Ook te volgen via