Waddenzee diepgang

Wanneer kun je ergens over varen
De overvaartmogelijkheden op getijdenwater zijn natuurlijk afhankelijk van de waterdiepte. Met het verlopen van het getijde verandert deze voortdurend. In onderstaande tabellen kunt u zelf een berekening maken over de te verwachten diepte van een getijdenwater.

Diepte tabellen getijdenwater
Onderstaand vindt u een downoad met de meest actuele dieptestaten van vaarwateren. Deze zijn verdeeld in Dieptestaat Waddenzee West, Dieptestaat Waddenzee Oost, Dieptestaat Duitse Wadden, Dieptestaat Oosterschelde en Dieptestaat Westerschelde. We spreken hier van de minst gemeten kaartdiepte. Deze metingen zijn verricht door Rijkswaterstaat en door hun in kaart gebracht.

De aangegeven diepten zijn diepten weergegeven ten opzichte van het reductievlak (LAT) in meters. Daar waar sprake is van droogvalling worden de diepten met een minteken aangegeven. In de laatste kolom staat de laatste peildatum.

Link: | download dieptetabel waddenzee

Gemiddelde hoogteverschillen
Naast de minst gemeten kaartdiepte dient u rekening te houden met de gemiddelde afwijkingen ten opzichte van de kaartdiepte. Deze afwijkingen dient u te verrekenen. In de tabel staan de gemiddelde afwijkingen ten opzichte van het reductievlak (LAT). Deze gemiddelden zijn onder meer afhankelijk van de windrichting. Blaast de wind al dagen stevig richting het oosten, dan zal daar iets meer water staan en in het westen iets minder.

Zelf berekenen
Om een doorvaart diepte zelf te berekenen kijkt u eerst naar de dieptetabellen. Dit getal is uitgegaan van de laagste stand, de ondiepste. Hierbij telt u de gemiddelde afwijking van de hoogteverschillen op en u heeft de doorvaartdiepte bij gemiddeld hoog of laagwater.

Een voorbeeld: u wilt varen van Vlieland naar Terschelling via het Schuitengat, de tabel geeft aan -0,4, dat valt bij laagwater dus droog met een hoogte van 40 cm. Bij gemiddeld hoogwater tijdens springtij komt daar ca 2,4 meter water bij. U houdt dus een diepgang over van ca 2 meter. Bij doodtij is de waterstijging ca 2,1 meter zodat u 1,7 meter overhoudt om te varen. U dient daarvoor wel exact om hoogwater daar te zijn en houdt er rekening mee dat verschillen door wind kunnen optreden.

Geen risico nemen
Neem in ieder geval geen risico, raadpleeg actuele kaarten en bedenk dat met harde wind en weinig diepgang er een behoorlijke golfslag kan staan…

Links:
| hoog- en laagwatertijden | adviesvertrektijdenvaarwijzer boeken | Hydrografische kaarten |

 Afwijking ten opzichte van reductievlak
 

Waddenzee West - Hoogten boven reductievlak LAT
  gem. hoogwater

gemiddeld laagwater

Plaats springtij doodtij springtij doodtij
Den Helder 1,9 1,8 0,4 0,6
Harlingen 2,4 2,1 0,4 0,5
Kornwerderzand 2,2 2,0 0,3 0,4
Lauwersoog 2,9 2,6 0,3 0,7
Oost Vlieland 2,4 2,1 0,3 0,6
Texel 1,8 1,7 0,3 0,5
West Terschelling 2,4 2,1 0,4 0,5

Advertentie

Trefwoorden

Waddenzee 

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Best getest door ANWB

  Minox 7x50 DCM - ACTIE
   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2019
  Heeft u al een update?

   

  2019 kaarten Nederland


   

  Vaarkaartenset België


   

  Nieuw verschenen boek


   

  GPS Beveiliging


   

  Hydrografische kaarten


   

  PC Navigo op laptop

   

  Vaarkaarten Frankrijk


   

  Zeekaarten Duitsland

Ook te volgen via