Rijnpatent

Rijnpatent

Indien u als watersporter op de Rijn wilt gaan varen en uw boot is tussen 15 en 25 meter heeft u een Rijnpatent nodig (Rijn Sportpatent). Schepen kleiner dan 15 meter kunnen volstaan met een Klein Vaarbewijs. De Rijn wordt veel bevaren door beroepsvaart maar ook steeds meer door de watersport. Met name het “rondje Maas-Moezel-Rijn” is daarbij een leuke route.

Niet grens passerend vaarverkeer heeft het Rijnpatent niet nodig, dit gebied geldt voor de Rijn bij Spijk, maar vanaf het Spijkse Veer tot aan de sluizen bij Iffezheim (Duitsland) is dat al wel het geval.

Kennis en praktijkervaring vereist

Het Rijnpatent bestaat uit verschillende versies die een bepaald riviergedeelte betreffen. Hiervoor is specifieke kennis van het betreffende gebied en aantoonbare ervaring in het varen in dat gebied een vereiste. Het riviergedeelte waar u examen voor wilt doen dient u minimaal vier keer zijn bevaren, zowel 4x stroomopwaarts als 4x stroomafvarend.

Het examen wordt mondeling afgenomen en de examenkandidaten worden geacht een vaarwegbeschrijving te kunnen geven waaruit plaatselijke bekendheid blijkt. U moet de belangrijkste plaatsen met sluizen, stuwen, bruggen en stromingen te kunnen noemen. U dient ook aan te kunnen aangeven waar en op welke wijze manoeuvres uitgevoerd dienen te worden.

Verder dient u voldoende kennis te hebben van de wettelijke regels die op de Rijn van toepassing zijn. De Rijn kent een serie eigen reglementen zoals, het Rijvaart Politie Reglement, het Reglement Rijnpatenten en Redevoorschriften.

Link: | opleiding Rijnpatent 1 |  opleiding Rijnpaten 2 |

Advertentie

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Best getest door ANWB

  Minox 7x50 DCM - ACTIE
   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2019
  Heeft u al een update?

   

  2019 kaarten Nederland


   

  Vaarkaartenset België


   

  Nieuw verschenen boek


   

  GPS Beveiliging


   

  Hydrografische kaarten


   

  PC Navigo op laptop

   

  Vaarkaarten Frankrijk


   

  Zeekaarten Duitsland

Ook te volgen via