Politie gaat watersport op Oosterschelde controleren

Watersport Nieuws | Niet stuurboord varen levert direct bekeuring op

De Waterpolitie op de Oosterschelde gaat deze zomer streng controleren op het stuurboord varen op de Oosterschelde. Boten die zich niet aan de regels houden zullen worden bekeurd zo waarschuwt de Politie.

Het is de Waterpolitie al jaren een doorn in het oog dat watersporters de vaarregel van stuurboordwal houden niet zo nauw nemen. Ondanks dat in het Binnenvaartreglement uitdrukkelijk wordt beschreven dat kleine vaartuigen zoveel mogelijk stuurboordwal moeten houden dringt dit blijkbaar niet door bij de schippers. Dat levert in veel gevallen hinder en gevaar op voor de scheepvaart op de Oosterschelde.

Deze zomer zal de Waterpolitie daarom strenger controleren en bij het overtreden van de vaarregels een bekeuring uitdelen. Naast het stuurboordwal varen zal de Politie ook controleren op het marifoongebruik. Op de Oosterschelde geldt een uitluisterplicht op de marifoon.

De bekeuringen zijn niet mals:

€ 140,- bij het niet zo veel mogelijk SB varen op vaarweg

€ 340,- bij slecht zicht niet zo veel mogelijk SB varen van vaarwater

€ 230,- niet voldoen aan verplichting gebruik maken VHF (uitluister plicht)

 

Hieronder de regels nog eens op een rij: Binnenvaartpolitiereglement

Artikel 1 - D. Overige begrippen

5°. Vaarweg : elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water;(van oever tot oever)

6°. Vaarwater : gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden gebruikt; (tussen betonning)

Artikel 9.04. Kleine schepen

1 Op de in bijlage 15, onder a, vermelde vaarwegen mag een klein schip slechts varen indien het is voorzien van een motor die voor onmiddellijk gebruik gereed is, en waarmee een snelheid van ten minste 6 kilometer per uur ten opzichte van het water kan worden gehandhaafd.

2 Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen, …. moet een klein schip zo veel mogelijk aan de stuurboordzijde van het vaarwater varen.

3 Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen is het niet toegestaan het vaarwater op te kruisen.

4 Het in het eerste lid genoemde verbod, is op de daar bedoelde vaarwegen, …. niet van toepassing op schepen die bestemd zijn om door spierkracht te worden voortbewogen en ook daadwerkelijk als zodanig worden gebruikt.

6 Op de in bijlage 15, onder b, genoemde vaarwegen moeten een varend en een geankerd klein schip bij slecht zicht een goed functionerende radarreflector voeren.

Bijlage 15. Kleine schepen

a. De vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, eerste lid, zijn:

6. het Kanaal door Zuid-Beveland;

7. het Brabantsche Vaarwater;

8. de Witte Tonnen Vlije;

b. de vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, zesde lid, zijn:

14. de Krammer;

15. het Mastgat;

16. het Keeten;

17. de Oosterschelde;

Artikel 9.07. Meld-, uitluister- en communicatieplicht

2 Een in het eerste lid bedoeld groot schip, luistert op de in bijlage 9 en bijlage 10 genoemde vaarwegen uit en neemt zo nodig deel aan de ter plaatse gevoerde communicatie op het door de bevoegde autoriteit aangewezen marifoonkanaal, overeenkomstig de daartoe gestelde regels.

4 De in het tweede lid bedoelde uitluister- en communicatieplicht is tevens van toepassing op een klein schip, …. wanneer het een klein schip betreft dat is uitgerust met een marifooninstallatie.

 Bijlage 9. Marifoonverplichting en radarvaart

De vaarwegen, bedoeld in …… artikel 9.07 tweede lid, zijn:

20. het vaarwater van de Krammer, Zijpe, Keeten en Oosterschelde tussen de Krammersluizen en de ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland;

21. het Kanaal door Zuid-Beveland;

 

 

Bron: Politie.nl | Datum van publicatie: 31-05-2017

Advertentie

Reacties

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Verrekijkers

  Diverse uitvoeringen
  vanaf  129,-

   

  Beveilig uw boot

  GPS tracker zonder vaste
  kosten of simkaart!

   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2021
  Nu leverbaar

   

  Nieuw verschenen

   

  Duitsland
  Kaarten en boeken


   

  Kaartenset België

   

  Vaarkaarten Frankrijk

Ook te volgen via