Vaarwegen Noord Friesland gebaggerd voor watersport

Vaarwegen Noord Friesland gebaggerd voor watersport
De watersport provincie Friesland is onlangs gestart met een grootscheeps baggerproject. Doel van het project is de vaarwegen in Friesland beter bevaarbaar te maken voor de watersport. Veel vaarwegen in Noord Friesland waren de afgelopen jaren een beetje dichtgeslibd waardoor de maximale diepgang beduidend was verminderd.

Kleiroute binnenkort weer bevaarbaar
De Kleiroute is een toeristische vaarroute die start bij Franeker en onder andere voert langs Dongjum, Berltsum en via Menaam naar Deinum. Grote baggerwerkzaamheden vinden met name plaats tussen Menaam en Franeker. Na afloop (medio mei) zal deze weer bevaarbaar worden voor boten met een diepgang tot 1,30 meter.

Moddergat wordt verbreed en verdiept
Het Moddergat loopt van Berltsum naar de sluis in Wier en is onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze route wordt de komende jaren in zijn geheel bevaarbaar gemaakt voor boten met een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter en een maximale diepgang van 1.30 meter. De brughoogte is 2.50 meter. Volgens planning kunnen pleziervaarders in 2013 de tocht der tochten varen.

De Noordelijke Elfstedenvaarroute is een initiatief van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is onderdeel van Het Friese Merenproject. Het onderhoudsproject wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân, de Leader+, Westergozone, ILG (Landelijk Gebied), Stadsregio Leeuwarden en het Waddenfonds.

Links: | Friese Meren Project |

 

Bron: Friese Merenproject | Datum van publicatie: 23-01-2011

Advertentie

Reacties

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Verrekijkers

  Diverse uitvoeringen
  vanaf  129,-

   

  Beveilig uw boot

  GPS tracker zonder vaste
  kosten of simkaart!

   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2021
  Nu leverbaar

   

  Nieuw verschenen

   

  Duitsland
  Kaarten en boeken


   

  Kaartenset België

   

  Vaarkaarten Frankrijk

Ook te volgen via