Belangrijke stap naar duurzame watersport recreatie in Waddenzee

De Waddenzee is een populaire bestemming voor vaarrecreatie, maar het grootste natuurgebied van Nederland is ook uiterst kwetsbaar. Daarom willen de leden van het Regionaal College Waddengebied met de ondertekening van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee de natuur en het open landschap van de Waddenzee beschermen, en tegelijkertijd de vaarrecreatie op en rond de Waddenzee duurzaam ontwikkelen.

Aan het convenant is een ambitieus uitvoeringsprogramma voor de komende twee jaren verbonden. Zo worden plannen gemaakt voor de duurzame en veilige herinrichting van passantenhavens aan de Waddenzee. In deze plannen wordt ook opgenomen dat er via internet en marifoon een digitaal informatiekanaal wordt opgezet voor vaarrecreanten met o.a. een reserveringssysteem voor ligplaatsen.
Verder zullen er nieuwe hydrografische zeekaarten gemaakt worden om de gebieden met zeehonden, mosselbanken en zeegrasgebieden extra te beschermen en wordt er onderzoek verricht naar kampeerplaatsen bij havens voor zeekanoërs. De verwachting is dat de eindbeslissing over de precieze aantal ligplaatsen in de passantenhavens wordt genomen in 2010. Kennis, gedrag en monitoring zijn belangrijke onderdelen van het Vaarconvenant, maar ook adequate bescherming van de natuurwaarden van het Wad en verbetering van de handhaving worden uitgewerkt.

Het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee wordt op maandag 3 december a.s.
in Den Helder ondertekend door de ministers Cramer van het Ministerie van VROM en Verburg van het Ministerie van LNV en Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Zij doen dat samen met de leden van het Regionaal College Waddengebied; 4 ministeries, 3 provincies,
23 gemeentes, 7 natuurbeschermings-organisaties én circa 10 belangen- en watersportorganisaties.

Gedeputeerde Kruisinga van de Provincie Noord-Holland: Het Convenant is een uniek verdrag voor een uniek gebied. Bijna 50 betrokken partijen erkennen dat er geen maximum gesteld behoeft te worden aan het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart, maar dat een verantwoorde en duurzame ontwikkeling mogelijk moet zijn. De natuur in de Waddenzee mag daar natuurlijk geen last van ondervinden, zodat ook het nageslacht kan blijven genieten van de grote schoonheid van het wad.

Het Convenant komt voort uit de discussie over het aantal ligplaatsen en de kwaliteit in de passantenhavens aan de Waddenzee, die is gevoerd bij het opstellen van de Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee (PKB). De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen hebben het voortouw genomen tot dit overkoepelend plan te komen. Op dit moment ligt het Vaarconvenant bij de achterban van alle betrokken partijen, zodat maandag 3 december in Den Helder door alle betrokken partijen de ondertekening kan plaatsvinden.

Bron: Provincie Noord-Holland | Datum van publicatie: 06-11-2007

Advertentie

Reacties

Deel dit met andere watersporters

Trefwoorden

Waddenzee 

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Verrekijkers

  Diverse uitvoeringen
  vanaf  129,-

   

  Beveilig uw boot

  GPS tracker zonder vaste
  kosten of simkaart!

   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2021
  Nu leverbaar

   

  Nieuw verschenen

   

  Duitsland
  Kaarten en boeken


   

  Kaartenset België

   

  Vaarkaarten Frankrijk

Ook te volgen via