Start verbetering watersport voorzieningen Wûnseradiel

Na een openbare aanbesteding zijn de werkzaamheden voor het Friese Merenproject in de gemeente Wûnseradiel gegund aan Haarsma Infra en Milieu BV uit Tjerkwerd. Dit najaar wordt gestart met verschillende werkzaamheden om de watersportvoorzieningen in de gemeente Wûnseradiel aanzienlijk te verbeteren. Het grootste deel van de klus zal voor de start van het watersportseizoen 2008 klaar zijn. Omdat het werk grotendeels in het water en op de walkant plaatsvindt, zal de overlast voor bewoners van de dorpen beperkt zijn.

Door de nieuwe voorzieningen wordt de vaarroute vanaf het IJsselmeer, via Makkum naar het Friese Merengebied en vice versa, aantrekkelijker. Makkum wordt, als invalspoort vanaf het IJsselmeer, opgewaardeerd. Watersporters kunnen er straks makkelijker aanleggen en het wordt aantrekkelijker om in Makkum te verblijven. Zo wordt in Makkum het sanitairgebouw gemoderniseerd en worden in de haven een aantal steigers vernieuwd, verbeterd en verbreed met het oog op veiligheid, toegankelijkheid en comfort.

Voor de sluis zal er een wachtvoorziening worden gerealiseerd, waardoor de passage van de sluis een stuk aangenamer zal worden. Tevens worden de sluis, de sluisbrug, de Vallaatsbrug en de Sûderseeweibrug op afstand bedienbaar gemaakt vanuit het havenkantoor bij de sluis.

Ook op andere plaatsen in de gemeente wordt gewerkt aan verschillende watersportvoorzieningen. In Tjerkwerd wordt de gehele oever geschikt gemaakt voor het aanleggen van boten en zal er voor de plaatselijke bevolking een haventje worden gerealiseerd. Tevens zullen er aan de walkant voorzieningen worden gemaakt, zodat de passage van de brug gemakkelijker wordt.

In Parrega is op een tweetal plaatsen een aanlegsteiger van zo'n 60 meter lengte gepland. Ook worden er twee kanosteigers aangelegd en zal de huidige stalen damwand aan weerszijden van de brug aanlegvriendelijk gemaakt worden met behulp van het aanbrengen van gordingen.

Bij de brug Eemswoude, de brug bij de Kanaalweg en de brug Exmorrazijl zullen wachtvoorzieningen worden aangelegd en in de Makkumervaart nabij Schraard wordt een wisselplaats water-land gecreëerd. Ook wordt er vlakbij Allingawier een aanlegsteiger gemaakt en wordt de opvaart gebaggerd, zodat er een goede verbinding ontstaat met de Ald Faerserfroute en de nieuwe uitbreiding hiervan in het museumdorp.

De totale kosten voor het project bedragen € 3.500.000, - . Dit bedrag wordt evenredig verdeeld tussen de gemeente Wûnseradiel, de provincie Fryslân en SNN.

Bron: Gemeente Wunseradiel | Datum van publicatie: 11-10-2007

Advertentie

Reacties

Deel dit met andere watersporters

Laatste nieuws

Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien
Aanbiedingen
 • Aanbiedingen

  Best getest door ANWB

  Minox 7x50 DCM - ACTIE
   

  Perfecte GPS navigatie

  PC Navigo 2019
  Heeft u al een update?

   

  2019 kaarten Nederland


   

  Vaarkaartenset België


   

  Nieuw verschenen boek


   

  GPS Beveiliging


   

  Hydrografische kaarten


   

  PC Navigo op laptop

   

  Vaarkaarten Frankrijk


   

  Zeekaarten Duitsland

Ook te volgen via